چرا ایده ساز مانا ؟

تجمعی از مدیریت خلاقیت تجربه و تعهد - کیفیت و قیمت مناسب 

1 خدمات صفحه اصلی

پروژه های نیروگاهی 

  • تامین ، ساخت و تولید انواع قطعات یدکی توربین گاز و بخار 
  • بازسازی قطعات (مدیریت پروژه)
  • انتقال تکنولوژی ساخت (مدیریت پروژه) 
1 خدمات صفحه اصلی

 مواد اولیه 

  • تامین انواع سوپر آلیاژ ها
  • بازیافت سوپر آلیاژها ( تخصصی)
  • تامین انو اع پودر های پوششی
1 خدمات صفحه اصلی

خدمات بازرگانی

  • واردات و صادرات کالاهای مجاز و مرتبط
  • سرمایه گزاری در پروژه های خاص
1 خدمات صفحه اصلی

انتقال تکنولوژی

ارائه خدمات مدیریت دانش فنی و انتقال تکنولوژی تجهیزات پیشرفته صنعتی