چرا ایده ساز مانا ؟

تجمعی از مدیریت خلاقیت تجربه و تعهد - کیفیت و قیمت مناسب 

1 خدمات صفحه اصلی

پروژه های نیروگاهی 

 • تامین ، ساخت و تولید انواع قطعات یدکی توربین گاز و بخار 
 • بازسازی قطعات (مدیریت پروژه)
 • انتقال تکنولوژی ساخت (مدیریت پروژه) 
1 خدمات صفحه اصلی

 مواد اولیه 

 • تامین انواع سوپر آلیاژ ها
 • بازیافت سوپر آلیاژها ( تخصصی)
 • تامین انو اع پودر های پوششی
1 خدمات صفحه اصلی

راه کار های نوین بهره برداری از انرژی خورشیدی:

 • طراحی و محاسبه
 • ساخت و تامین تجهیزات  
 • نصب و بهره برداری
1 خدمات صفحه اصلی

انتقال تکنولوژی

ارائه خدمات مدیریت دانش فنی و انتقال تکنولوژی تجهیزات پیشرفته صنعتی 


1 خدمات صفحه اصلی

خدمات بازرگانی

 • واردات و صادرات کالاهای مجاز و مرتبط
 • سرمایه گزاری در پروژه های خاص