مانا = مدیریت ایده های نوین انرژی 

شرکت ایده ساز مانا با توجه به توافق نامه های موجود با صندوق های پژوهش و نوآوری و سرمایه گزاری اقدام به جذب ایده های نو در زمینه انرژی نموده و بعد از بررسی های اولیه نسبت به معرفی و یا به صورت مستقیم اقدام به سرمایه گزاری و اجرایی شدن ایده های برتر مینماید . شما هم در صورت تمایل میتوانید از طریق فرم ارتباطی با شرکت در صفحه تماس با ماایده های خود را برای اجرایی شدن با ما در میان بگذراید .

مدیریت ایده ها

خدمات ما

  • فراخوان و جذب ایده ها
  • داوری و بررسی اولیه ایده ها 
  • معرفی به سرمایه گزاران 
  • پیش شتابدهی و ...
  • مشاوره و توانمند سازی